BHP, PPOŻ - L.TECH Bezpieczeństwo - Rzeszów - Stalowa Wola

 

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

 
  strona główna 

 L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ

Rzeszów, Dąbrowskiego 25

17 852 00 37

info@bezpiecznie.com


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

    

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

 

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych,

 • opracowywanie ocen ryzyka zawodowego,

 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  (u pracodawców, którzy nie mają obowiązku tworzenia służby bhp),

 • porady w zakresie unormowań prawnych, działania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zespołów powypadkowych, sposobu i zakresu dokumentacji osobowej pracowników.

 • nadzory BHP w zakładach pracy

 • gospodarka odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej dla pracowników.

 

 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich grup pracowniczych,

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oraz przeprowadzanie ich aktualizacji,

 • nadzory PPOŻ. w zakładach pracy,

 • porady w zakresie unormowań prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

 • dobór odpowiednich rodzajów gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych w zakładach pracy oraz ich rozmieszczanie,

 • oznakowywanie obiektów znakami ewakuacyjnymi oraz znakami bezpieczeństwa pożarowego.

 

 • sprzęt i oznakowanie PPOŻ

 • apteczki

 • alkomaty

  

L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ - Rzeszów, Stalowa Wola

  

kontakt:

 L.TECH Bezpieczeństwo - BHP, PPOŻ

Rzeszów, Stalowa Wola

17 852 00 37

info@bezpiecznie.com

 

 
 
 

L.TECH Rzeszów

www.bezpiecznie.com - www.alkomat.com - www.centrum-nawigacji.pl - www.outdoor-shop.pl - www.alkotech.pl

www.alkomat.republika.pl - www.easyloc.republika.pl

www.wykrywacze.net - security, hobby, lokalizatory, usługi - www.garrett.wykrywacze.net 

www.nasze-hobby.pl - www.sztachetydrewniane.republika.pl

www.logopeda-rzeszow.pl - www.logopeda-rzeszow.pl/logopedzi.htm

www.alkomat.com - www.alkomat.com/oferta.htm 

www.wykrywacze.net - www.wykrywacze.net/index2w.htm

www.bezpiecznie.com - www.bezpiecznie.com/gps/gps.htm - www.bezpiecznie.com/cbradio/cbradio.htm

www.bezpiecznie.com/apteczki/apteczki.htm - www.bezpiecznie.com/foteliki/foteliki.htm 

www.alkotech.pl - www.alkotech.pl/pl,category,144355,foteliki.html - www.alkotech.pl/pl,category,144357,cb,radio.html 

www.lsh.istore.pl - www.babolat.istore.pl

http://www.bezpiecznie.com/odzywki/odzywki.htm - http://www.bezpiecznie.com/babolat/babolat.htm

www.alkomat.com - www.alkotech.pl 

L.TECH Rzeszów - BHP, PPOŻ